Privacy Policy

Brewstillery.vn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website. 

 

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chính sách bảo mật này áp dụng cho những trang web, các ứng dụng di động, hoặc dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là “Dịch Vụ”) được liên kết hoặc đề cập đến.

 

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) bao gồm những điều khoản sau đây:

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân;

2. Phạm vi sử dụng thông tin;

3. Thời gian lưu trữ thông tin;

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

7. Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các trang web bên thứ ba

8. Cam kết bảo mật dữ liệu

9. Bảo mật thông tin thanh toán

10. Quy định về việc thay đổi chính sách bảo mật

11. Các điều khoản khác

12. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân

13. Thông tin liên hệ

 

 

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Để sử dụng hoặc đăng ký, tương tác với Dịch Vụ, bạn cần phải cung cấp một số thông tin. Ví dụ, để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Website của chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Ngoài những thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác của bạn về việc sử dụng Dịch Vụ, ví dụ như thông tin về thiết bị, địa chỉ IP của bạn, và dữ liệu vị trí. Để làm điều này, chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu được lưu trữ khi bạn thao tác trên trang web (cookies), dữ liệu máy chủ, và các chương trình thống kê.

Thông tin từ bên thứ ba. Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba, theo hình thức thương mại hoặc công khai sẵn có. Ví dụ, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ một mạng xã hội nếu bạn kết nối với Dịch Vụ của chúng tôi thông qua đó. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin của bạn với thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba.

Theo quy định của pháp luật, chúng tôi không cần được sự đồng ý trước của bạn để thu thập thông tin trong các trường hợp sau:

(i) Thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã công bố công khai trên các trang web thương mại điện tử;

(ii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ với chúng tôi (nếu có); và

(iii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để tính giá sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Để cung cấp, quản lý và cải tiến sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, quản lý và cải thiện quá trình vận hành, các tính năng và Dịch Vụ, bao gồm việc cung cấp Dịch Vụ, cá nhân hóa nội dung, hoặc hiểu cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch Vụ. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để xử lý một giao dịch mà bạn yêu cầu, để phản hồi và đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi tiếp nhận từ bạn hoặc kết nối với bạn về Dịch Vụ, tiến hành khảo sát, nghiên cứu và thử nghiệm các tính năng cho việc phát triển, để tìm hiểu và sửa các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ.

Để truyền tải thông điệp quảng cáo và khuyến mại. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để thực hiện và cung cấp quảng cáo và khuyến mại cho bạn cả khi đang sử dụng hoặc khi không sử dụng Dịch Vụ và để cải thiện những quảng cáo và khuyến mại để phù hợp hơn với bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp để định kỳ gửi cho bạn các chào hàng hoặc các tin tức quảng cáo phù hợp với bạn.

Để bảo vệ Dịch Vụ và những người khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn khi chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ và thực thi các quyền hợp pháp, tính bảo mật, an toàn, hoặc tài sản của Dịch Vụ, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc người sử dụng khác và để tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Khách hàng

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

- Công ty liên kết và nhà cung cấp

- Đối tác kinh doanh. 

- Các bên khác theo yêu cầu của luật pháp, khi cần thiết để bảo vệ người sử dụng và Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc trong quá trình giao dịch của doanh nghiệp.

- Bên thứ ba với sự đồng ý hoặc cho phép của bạn. 

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH BREWSTILLERY

Giấy phép ĐKKD số 0109115344 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 05/03/2020. Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/08/2020.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Tel: 0906485674

Địa chỉ: Số nhà 228A, đường Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Việt Nam

6. PHƯƠNG THỨC ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website.

7. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

Dịch Vụ có thể có liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc tính riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web, ứng dụng, hay dịch vụ khác hoặc bởi các nhà cung cấp hệ điều hành điện thoại di động, nhà cung cấp dịch vụ mạng, hoặc các nhà cung cấp tương tự. Bạn nên thận trọng và xem xét các điều khoản bảo mật áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

9. BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

Bên cạnh việc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cũng đảm bảo các thông tin thanh toán của bạn khi bạn cung cấp để thực hiện thanh toán trực tiếp trên trang web của chúng tôi cũng sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. QUY ĐỊNH VỀ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đăng thông báo tại đây hoặc bằng các phương tiện thích hợp. Bất kỳ thay đổi nào với Chính Sách Bảo Mật sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật và đăng tải. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin để sử dụng Dịch Vụ sau khi cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính Sách Bảo Mật đã được cập nhật.

11. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Chính sách đối với người chưa thành niên. Dịch Vụ của chúng tôi không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi sử dụng đồ uống có cồn. Nếu chúng tôi phát hiện thông tin cá nhân được cung cấp bởi cá nhân dưới 18 tuổi sử dụng đồ uống có cồn, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin đó.

Chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước nào khác nơi mà các chuẩn mực bảo mật có thể không phù hợp với đất nước của bạn, nhưng sẽ thông báo trước cho bạn để bạn đồng ý.

12. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của brewstillery.vn, đến địa chỉ công ty hoặc qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.

13. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Tel: 0906485674